REGULAMIN BONÓW PREZENTOWYCH

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ten określa zasady wydawania oraz korzystania z bonów prezentowych wydawanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: gabinet@olwin.pl) lub osobiście w siedzibie firmy Salon Kosmetyczny Olwin przy ul. Fabrycznej 2/3.19 w Lublinie 20-301, prowadzonych przez firmę Agnieszka Gazda, zwaną dalej “Administratorem“.
 2. “Bony Prezentowe” to bon na okaziciela w formie papierowej lub plik elektroniczny w formacie pdf na określony zabieg kosmetyczny lub bon o określonej wartości, upoważniający do wymiany Bonu Prezentowego na dowolne usługi kosmetyczne świadczone w Salonie Kosmetycznym Olwin.
 3. “Obdarowany” to każdorazowy posiadacz i okaziciel Bonu Prezentowego.

 

§2. WYDANIE BONÓW PREZENTOWYCH

 1. Bony Prezentowe mogą być nabyte u Administratora. Administrator umożliwia zakup Bonów z płatnością przelewem (wersja elektroniczna) lub gotówką bądź kartą w siedzibie firmy przy ul. Fabrycznej 2/3.19 w Lublinie 20-301 (wersja papierowa).
 2. Bony Prezentowe wypisywane są na określone zabiegi kosmetyczne, bądź też na dowolną wartość pieniężną, określoną przez Nabywcę.
 3. Bony Prezentowe mają formę zaproszeń papierowych lub pliku elektronicznego w formacie pdf.

 

§3. REALIZACJA BONÓW PREZENTOWYCH

 1. Realizacja Bonów Podarunkowych na określone usługi, polega na ich wymianie na usługi wypisane w Bonie Podarunkowym.
 2. Realizacja Bonów Podarunkowych na określoną kwotę, polega na ich wymianie przez Obdarowanego na dowolne usługi kosmetyczne świadczone w Salonie Kosmetycznym Olwin.
 3. Bon Podarunkowy na określoną kwotę, upoważnia do skorzystania z usług w Salonie Kosmetycznym Olwin zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem i wartością posiadanego bonu.
 4. Płatności Bonem Podarunkowym na określoną kwotę, nie można łączyć z aktualnymi promocjami i rabatami.
 5. W przypadku, gdy wartość Bonu Podarunkowego na określoną kwotę jest większa od wartości zrealizowanej usługi, Obdarowany może pozostałą kwotę z Bonu Prezentowego wykorzystać na przyszłych wizytach.
 6. Jeśli Obdarowywany chce skorzystać z większej gamy usług, czyli w przypadku, gdy wartość Bonu Podarunkowego na określoną kwotę jest mniejsza od wartości zrealizowanej usługi, Obdarowany dokonuje dopłaty do bonu.
 7. W celu uzgodnienia terminu wizyty należy skontaktować się z Salonem Olwin pod nr tel 505 700 577.
 8. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 9. Bon Podarunkowy należy okazać w Salonie Olwin przed skorzystaniem z zabiegu kosmetycznego.
   

§4. OKRES WAŻNOŚCI

 1. Bony Prezentowe ważne są bezterminowo od momentu zaksięgowania wpłaty i wydania bonu w formie papierowej lub elektronicznej. 
   

§5.  ZWROTY 

 1. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę i nie wydajemy z niego reszty.
   

§6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, Salon Olwin nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej jego utratą.
   

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść tego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://olwin.pl/regulamin-bonow-prezentowych/
 2. Zakup Bonu Prezentowego jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Salon Kosmetyczny Olwin zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zakupu Bonu Prezentowego.
 4. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2023 roku.